ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ
ԾՐԱԳՐԵՐ

սկսած 1992 թվականից

բժշկական 62 առաքելություն   100 կամավոր

ավելի քան 20 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք սարքավորում եւ դեղորայք

25 ընթացիկ ծրագիր   միջազգային 20 համաժողով

ավելի քան 20 բժիշկների երկարաժամկետ եւ կարճաժամկետ վերապատրաստում ԱՄՆ-ում

վերապատրաստված 5000 բուժաշխատող

ԼՈՒՅՍ ՀԱՅԻ ԱՉՔԵՐԻՆ

սկսած 2003 թվականից

About-3

Հիմնական արդյունքներ՝ 2003թ. մինչև 2022թ․ սեպտեմբեր

475,729 հետազոտված հիվանդներ, այդ թվում՝ երեխաներ
59,450 մանրակրկիտ հետազոտություն Աչքի շարժական հիվանդանոցում
31,504 վիրահատություն և լազերային բուժում, մասնավորապես՝
 • 21,718 վիրահատություն
 • 9,786 լազերային բուժում
77,541 ակնոցի տրամադրում

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԵՏ

սկսած 2004թ․-ից

About-1

2004 թվականից Հայաստանի բոլոր մարզերի դպրոցներում ՀԱՆ-ի բժշկական առաքելությունների շրջանակներում ակնային զննում է անցել 201,128 երեխա: Այն ներառում է Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոցի հետ գործակցությամբ Հայաստանի 60 դպրոցների 22,669 դպրոցականների ակնային զննումը (2018-2019թթ.): Երեխաներից 4,300-ը ուղեգրվել են ակնաբուժական մասնագիտացված կենտրոններ՝ խորացված հետազոտության: Իրականացվել է ընտրանքային հետազոտություն (5,994 երեխա)՝ բացահայտելու ակնային հիվանդությունների տարածվածությունը 6-ից 15 տարեկանների շրջանում: ԱՄՆ-ի Միջազգային զարգացման գործակալության հետ գործակցությամբ շուրջ 6,400 երեխայի ակնային զննում է իրականացվել, որոնց շուրջ 25%-ն ուղեգրվել է ակնաբուժական մասնագիտացված կենտրոններ՝ հետագա հետազոտության եւ բուժման համար:

 • 4-ից 6 տարեկան 12,500 երեխա
  ակնային զննում է անցնելու AYO ծրագրի
  հետ գործակցությամբ:
 • Հայաստանի բոլոր մարզերի
  դպրոցներում բաժանվել է 4,000 հատ
  «Տեսունիկի տեսողական խաղը» և
  1,000 հատ համանուն սեղանի խաղ

ԱՆՀԱՍՈՒԹՅԱՆ ՌԵՏԻՆՈՊԱԹԻԱ (ԱՌ) ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿՈՒՐՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

սկսած 2010 թվականից

Հիմնական արդյունքներ՝ 2010թ. մինչև 2022թ․ սեպտեմբեր

 

12,413 նորածինների հետազոտություն

33,783 ԱՌ ստուգում

248 նորածնի 447 լազերային բուժում (ֆոտոկոագուլյացիա)

172 նորածին ստացել է 306 հակաանգիոգեն բուժում

157 վիտրեոռետինալ և հարակից այլ վիրահատություններ 95 նորածինների և երեխաների համար

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆՈՒՄ

սկսած 2015 թվականից

• Իջևան, Տավուշ – 2015
• Սպիտակ, Լոռի – 2016
• Կապան, Սյունիք – 2017
• Գյումրի, Շիրակ – 2018
• Եղեգնաձոր, Վայոց Ձոր – 2020

 

 

Հիմնական արդյունքներ՝ 2015թ. մինչև 2022թ․ սեպտեմբեր

32,879 ակնային խորացված հետազոտություն
7,522 վիրահատություններ
841 լազերային բուժում

ՇԱՔԱՐԱԽՏ ԵՎ ԱԿՆԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔ

Հիմնական արդյունքներ՝ 2017թ.
մինչև 2022թ․ սեպտեմբեր

About-7

• 19,288 շաքարային դիաբետ (ՇԴ) ունեցող
մարդ անցել է ակնային հետազոտություն
• 8,481 ՇԴ ունեցող մարդու մոտ
հայտնաբերվել է շաքարախտային
ռետինոպաթիայի կամ մակուլյար այտուցի
առկայություն
• 1,770 ՇԴ ունեցող մարդ ստացել է
դիաբետիկ ռետինոպաթիայի լազերային բուժում
• 883 ՇԴ ունեցող մարդ անցել Է շաքարային
դիաբետով պայմանավորված կատարակտի
վիրահատություն
• 1,462 առողջապահության ոլորտի
մասնագետ մասնակցել է շաքարախտին
վերաբերող դասընթացների